PGĐ bệnh viện huyện Hương Khê - các bài viết về PGĐ bệnh viện huyện Hương Khê, tin tức PGĐ bệnh viện huyện Hương Khê

Kỷ luật PGĐ bệnh viện rước dâu linh đình cho con giữa đại dịch

Mặc dù đang giữa đại dịch, nhưng PGĐ bệnh viện huyện vẫn tổ chức rước dâu cho con linh đình khiến nhiều người giật mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus