PETROLIMEX - các bài viết về PETROLIMEX, tin tức PETROLIMEX

Thông qua chủ trương nghiên cứu kho và tuyến ống cung cấp nhiên liệu cho Sân bay quốc tế Long Thành

Petrolimex đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép tiến hành nghiên cứu quy hoạch kho xăng đầu nguồn tại địa điểm khu vực Cảng Gò Dầu có diện tích 15ha.

Theo dõi Pháp Luật Plus