PCI - các bài viết về PCI, tin tức PCI

Quảng Ninh: Ba năm liên tiếp đứng đầu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Quảng Ninh là địa phương tiếp tục dẫn đầu PCI 2019 với số điểm 73,40. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc

Theo dõi Pháp Luật Plus