Parkview City - các bài viết về Parkview City, tin tức Parkview City

Parkview City đạt 90 giao dịch trong ngày mở bán đầu tiên

Trong lễ mở bán chính thức dự án Parkview City, với lợi thế vị trí, pháp lý đảm bảo, dự án ghi nhận 90 giao dịch thành công.

Theo dõi Pháp Luật Plus