Pháp Luật Plus - pahsp luật plus - các bài viết về pahsp luật plus, tin tức pahsp luật plus

pahsp luật plus - các bài viết về pahsp luật plus, tin tức pahsp luật plus

Thủ tướng chỉ thị triển khai các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus