Pháp Luật Plus - Oxygen - các bài viết về Oxygen, tin tức Oxygen

Oxygen - các bài viết về Oxygen, tin tức Oxygen

Nước giếng một số nơi ở TP HCM chứa chất gây ung thư

Hàm lượng amoni trong nước giếng nhiều nơi TP.HCM vượt mức cho phép, khi kết hợp với các axit amin trong cơ thể có thể tạo thành chất nitrosamine gây ung thư.

Theo dõi Pháp Luật Plus