Pháp Luật Plus - Oscars - các bài viết về Oscars, tin tức Oscars

Oscars - các bài viết về Oscars, tin tức Oscars

Nga chế tạo 2 loại tàu ngầm mới thế hệ thứ 5

Nga đang phát triển hai loại tàu ngầm mới thế hệ thứ 5 nhằm thay thế tàu ngầm lớp Oscar (Dự án 949A) và các tàu ngầm lớp Sierra (Dự án 945).

Theo dõi Pháp Luật Plus