ông Trương Phúc Thực - các bài viết về ông Trương Phúc Thực, tin tức ông Trương Phúc Thực

Răn đe dân ư?

Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Trương Phúc Thực phê vào lý lịch của một công dân trong bộ hồ sơ xin việc:

Theo dõi Pháp Luật Plus