ông Trần Ngọc Điếp - các bài viết về ông Trần Ngọc Điếp, tin tức ông Trần Ngọc Điếp

Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin tới Pháp luật Plus vụ cả nhà làm quan

Theo văn bản số 51/UBND-NV, ngày 29/01/2018 từ UBND huyện Ea Súp gửi cho Sở Thông tin truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí đăng tải.

Theo dõi Pháp Luật Plus