ông putin trốn vệ sĩ riêng - các bài viết về ông putin trốn vệ sĩ riêng, tin tức ông putin trốn vệ sĩ riêng

Thư ký nói về việc Tổng thống Putin 'lẻn' vệ sỹ đi riêng

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông không nghĩ ông Putin có thể “trốn” các vệ sỹ để có các hoạt động riêng.

Theo dõi Pháp Luật Plus