Pháp Luật Plus - ông Phạm Ngọc Quý - các bài viết về ông Phạm Ngọc Quý, tin tức ông Phạm Ngọc Quý

ông Phạm Ngọc Quý - các bài viết về ông Phạm Ngọc Quý, tin tức ông Phạm Ngọc Quý

Một nhà sáng chế ở Hà Nam xin hiến kế giải quyết "nạn'' ngập lụt cục bộ tại các đô thị Việt Nam

Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, ông Phạm Ngọc Quý ở Phủ Lý, Hà Nam đã sáng chế ra hố ga chống triều cường, ngập úng một cách hữu hiệu...

Theo dõi Pháp Luật Plus