ông Nguyễn Thanh Long - các bài viết về ông Nguyễn Thanh Long, tin tức ông Nguyễn Thanh Long

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1