ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND - các bài viết về ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND, tin tức ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các sở ban ngành đã đến thăm công trình xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo dõi Pháp Luật Plus