Pháp Luật Plus - ông Nguyễn Bá Thành - các bài viết về ông Nguyễn Bá Thành, tin tức ông Nguyễn Bá Thành

ông Nguyễn Bá Thành - các bài viết về ông Nguyễn Bá Thành, tin tức ông Nguyễn Bá Thành

Bắc Ninh xét duyệt và công nhận 44 sáng kiến trong nhiều lĩnh vực

Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực có tính thiết thực cao…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1