Pháp Luật Plus - ông ngô tân phượng - các bài viết về ông ngô tân phượng, tin tức ông ngô tân phượng

ông ngô tân phượng - các bài viết về ông ngô tân phượng, tin tức ông ngô tân phượng

Bắc Ninh tiếp nhận, phê duyệt 104 sáng kiến trong năm 2021

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh vừa đánh giá và công nhận 104 sáng kiến về nhiều lĩnh vực của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1