ông Lê Huy Vũ - các bài viết về ông Lê Huy Vũ, tin tức ông Lê Huy Vũ

Nhiều lần đổi chủ, Dự án Diamond Rice Flower chậm tiến độ

Dự án Diamond Rice Flower đã từng được kỳ vọng là tòa nhà cao nhất Việt Nam, nhưng đã qua hơn chục năm trôi qua và đến nay vẫn chậm trễ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1