Pháp Luật Plus - Ông Ksor Phước - các bài viết về Ông Ksor Phước, tin tức Ông Ksor Phước

Ông Ksor Phước - các bài viết về Ông Ksor Phước, tin tức Ông Ksor Phước

Ông Ksor Phước: Kỳ họp của Quốc hội lần này đạt yêu cầu trên cả 3 phương diện

“Tôi đề nghị người dân cũng như các tờ báo hãy bình tĩnh, lắng nghe người chất vấn và trả lời chất vấn với ý thức xây dựng và bao dung...”

Theo dõi Pháp Luật Plus

1