ông dương văn thái - các bài viết về ông dương văn thái, tin tức ông dương văn thái

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/10

Nhiệm kỳ 2020- 2025, tỉnh Bắc Giang phấn đấu nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus