ông Đoàn Ngọc Hải - các bài viết về ông Đoàn Ngọc Hải, tin tức ông Đoàn Ngọc Hải

Chùm ảnh: Ông Đoàn Ngọc Hải tại Hà Giang và mong muốn là vận động viên marathon chạy trên đường Hạnh Phúc

Chiều ngày 3/9 chuyến xe từ thiện chở bệnh nhân nghèo miễn phí của ông Đoàn Ngọc Hải đã đưa một bệnh nhân về với quê nhà Hà Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus