ông đào duy trọng giám đốc sở tnmt bắc giang - các bài viết về ông đào duy trọng giám đốc sở tnmt bắc giang, tin tức ông đào duy trọng giám đốc sở tnmt bắc giang

Sở TN&MT Bắc Giang có tân Giám đốc

Ông Đào Duy Trọng - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang sinh năm 1975, trước đó ông từng giữ chức vụ Phó giám đốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus