Pháp Luật Plus - Ông Bao Văn Tâm - các bài viết về Ông Bao Văn Tâm, tin tức Ông Bao Văn Tâm

Ông Bao Văn Tâm - các bài viết về Ông Bao Văn Tâm, tin tức Ông Bao Văn Tâm

Thi hành kỷ luật Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước

Mới đây, Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước bị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1