ôm nợ - các bài viết về ôm nợ, tin tức ôm nợ

Bài 3: Chủ trương 'làm sạch thành phố' bên bờ... phá sản

Một trong những bất cập lớn nhất của bài thầu là do bài thầu “áp” các tiêu chí không phù hợp với thực tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus