OCOP - các bài viết về OCOP, tin tức OCOP

Hòa Bình: Phổ biến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Hơn 60 học viên đến từ phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm... được nghe phổ biến kiến thức về chương trình.

Theo dõi Pháp Luật Plus