OCB - các bài viết về OCB, tin tức OCB

[Infographics] Những ngân hàng nào ở Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn Basel II?

Basel II đang trở thành yếu tố ảnh hưởng mật thiết tới định hướng và hoạt động của ngân hàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus