Pháp Luật Plus - ô tô - các bài viết về ô tô, tin tức ô tô

ô tô - các bài viết về ô tô, tin tức ô tô

Những lỗi vi phạm "không ngờ" khiến chủ xe bị từ chối đăng kiểm

“Độ” thêm để giúp chiếc xe nổi bật. Tuy nhiên, việc này sẽ bị các chi cục Đăng kiểm từ chối cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện lưu hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus