Ô nhiễm - các bài viết về Ô nhiễm, tin tức Ô nhiễm

Bắc Ninh: Các cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý môi trường được phép vận hành thử nghiệm

UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ cho phép các cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý môi trường sẽ được vận hành thử nghiệm sau khi nộp hồ sơ đề nghị.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1