Ô nhiễm - các bài viết về Ô nhiễm, tin tức Ô nhiễm

Chính quyền "lúng túng" khi xử lý việc Công ty bê tông Việt Nhật xây dựng trái phép trên đất rừng?

Công ty bê tông Việt Nhât (Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc) dù đã bị xử phạt lên, phạt xuống nhưng vẫn "ngồi chễm chệ" trên đất rừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus