Ô nhiễm môi trường từ làng mộc Yên Lạc - các bài viết về Ô nhiễm môi trường từ làng mộc Yên Lạc, tin tức Ô nhiễm môi trường từ làng mộc Yên Lạc

Tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn từ làng mộc truyền thống Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Hiện nay, 4 thôn nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã và đang tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1