Pháp Luật Plus - ô nhiễm khí thải - các bài viết về ô nhiễm khí thải, tin tức ô nhiễm khí thải

ô nhiễm khí thải - các bài viết về ô nhiễm khí thải, tin tức ô nhiễm khí thải

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 - Euro 5 tại Việt Nam từ ngày 1/1/2022

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1