Pháp Luật Plus - nút thắt - các bài viết về nút thắt, tin tức nút thắt

nút thắt - các bài viết về nút thắt, tin tức nút thắt

Gỡ 'nút thắt' trong cải tạo, xây mới chung cư cũ Hà Nội

Hà Nội vẫn rơi vào bế tắc. Hiện Hà Nội đang tập trung chỉ đạo làm tốt giải pháp quy hoạch hướng đến hài hòa lợi ích các bên.

Theo dõi Pháp Luật Plus