nước thải - các bài viết về nước thải, tin tức nước thải

Vì sao Hà Nam mỗi năm hứng chịu hơn 10 đợt nước thải?

Nếu chỉ do nước thải sinh hoạt thì tại sao Hà Nam mỗi năm hứng từ 10-15 đợt nước thải từ Hà Nội đổ về, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Theo dõi Pháp Luật Plus