nước sông Nhuệ sủi bọt - các bài viết về nước sông Nhuệ sủi bọt, tin tức nước sông Nhuệ sủi bọt

Nước sông Nhuệ hôi thối nồng nặc, tạo bọt trắng xoá

Mỗi khi trạm bơm Duy Hải hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp là những mảng bọt lớn, trông như bong bóng xà phòng lại xuất hiện, bốc mùi hôi thối.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1