nước nhiễm - các bài viết về nước nhiễm, tin tức nước nhiễm

Hàng trăm hộ dân Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở các xã Duy Vinh, Duy Phước, vùng đông huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam thiếu nguồn nước sạch để sử dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus