nước khoáng nhiễm khuẩn - các bài viết về nước khoáng nhiễm khuẩn, tin tức nước khoáng nhiễm khuẩn

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa: Công ty CP nước khoáng Onsen đã hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép theo quy định?

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa khẳng định thẩm quyền cấp phép khai thác nước khoáng là thuộc Bộ TNMT, Công ty Onsen đã xin cấp phép theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus