NƯỚC KHOÁNG BANG - các bài viết về NƯỚC KHOÁNG BANG, tin tức NƯỚC KHOÁNG BANG

Vụ “hai vật thể lạ trong chai nước khoáng Bang”: Đại diện nhà sản xuất nói gì?

Đại diện nhà sản xuất Công ty cổ phần nước khoáng Bang đã thừa nhận sai sót và trực tiếp gặp khách hàng để xin lỗi và khắc phục hậu quả.

Theo dõi Pháp Luật Plus