NƯỚC ANH - các bài viết về NƯỚC ANH, tin tức NƯỚC ANH

Anh ngưng đàm phán với EU, kêu gọi chuẩn bị kịch bản không thỏa thuận

Nước Anh không chấp nhận việc EU tiếp tục muốn can thiệp vào quyền tự do lập pháp cũng như sự độc lập về nghề cá của Anh.

Theo dõi Pháp Luật Plus