NƯỚC ANH - các bài viết về NƯỚC ANH, tin tức NƯỚC ANH

Anh ghi nhận số học sinh mắc COVID-19 cao kỷ lục

Số học sinh mắc COVID-19 ở vùng England (Vương quốc Anh) đã tăng cao kỷ lục trong 7 ngày qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Dùng luật bẻ luật

Dùng luật bẻ luật

0
Hai bên đặt ra thời hạn hoàn tất mọi chuyện này là cuối năm 2020. Sau đó, nước Anh ra khỏi EU cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất.