nữ sát thủ giết hai mạng người - các bài viết về nữ sát thủ giết hai mạng người, tin tức nữ sát thủ giết hai mạng người

Một mối tình cứu đời nữ sát thủ hai lần cướp mạng người

Đến giờ, nhìn vào đôi bàn tay mình, Trang vẫn chưa thôi ám ảnh vì đã từng hai lần vung dao cướp mạng người.

Theo dõi Pháp Luật Plus