nữ chủ tịch đầu tiên - các bài viết về nữ chủ tịch đầu tiên, tin tức nữ chủ tịch đầu tiên

Nữ Chủ tịch HĐQT sinh năm 1985 của Kienlongbank là ai?

Kienlongbank vừa có nữ Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là bà Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1985.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1