Pháp Luật Plus - nữ cảnh sát đặc nhiệm - các bài viết về nữ cảnh sát đặc nhiệm, tin tức nữ cảnh sát đặc nhiệm

nữ cảnh sát đặc nhiệm - các bài viết về nữ cảnh sát đặc nhiệm, tin tức nữ cảnh sát đặc nhiệm

Nữ cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn côn nhị khúc, đánh võ điêu luyện

Quay côn nhị khúc, công phá tảng đá, tay không quật ngã 3 kẻ côn đồ... là những hình ảnh diễn tập điêu luyện của nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết