Pháp Luật Plus - NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - các bài viết về NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, tin tức NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - các bài viết về NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, tin tức NOVALAND THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Novaland viết thêm những dấu ấn thiện nguyện trong năm 2018

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng phát triển từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn Novaland.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết