Pháp Luật Plus - Novaland - các bài viết về Novaland, tin tức Novaland

Novaland - các bài viết về Novaland, tin tức Novaland

Novaland đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang

Novaland đặt kế hoạch lợi nhuận 3.300 tỷ đồng và sẽ triển khai 4 dự án mới trong năm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus