nộp thuế - các bài viết về nộp thuế, tin tức nộp thuế

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Long An thu ngân sách tăng 31,5%

Tính đến ngày 31/5/2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế Long An thực hiện đạt 7.580 tỷ đồng, đạt 62,3% dự toán Trung ương giao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Hồ sơ đăng ký thuế từ tháng 1/2021

Hồ sơ đăng ký thuế từ tháng 1/2021

0
Cơ quan thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế theo quy định Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/1/2021.