nộp thuế - các bài viết về nộp thuế, tin tức nộp thuế

Nộp thuế gần 9,4 tỷ USD, Toyota Việt Nam được tôn vinh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Tổng cộng gần 9,4 tỷ USD đóng vào ngân sách nhà nước (NSNN). Tính riêng giai đoạn 2015 – 2019, TMV đã đóng góp 2,7 tỷ USD vào NSNN.

Theo dõi Pháp Luật Plus