Pháp Luật Plus - nộp thêm 200 lượng vàng - các bài viết về nộp thêm 200 lượng vàng, tin tức nộp thêm 200 lượng vàng

nộp thêm 200 lượng vàng - các bài viết về nộp thêm 200 lượng vàng, tin tức nộp thêm 200 lượng vàng

Hai kẻ lấy cắp 230 lượng vàng bất ngờ...giao nộp thêm 200 lượng vàng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Nguyễn Đức Tuấn đã khai nhận và giao nộp thêm gần 200 lượng vàng trộm được.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết