Nông sản trên sàn thương mại điện tử - các bài viết về Nông sản trên sàn thương mại điện tử, tin tức Nông sản trên sàn thương mại điện tử

Cung ứng hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử để hạn chế thấp nhất người dân ra đường

Chủ động, sẵn sàng cung ứng lượng thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu cho người dân trong vùng phong tỏa... góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1