nông sản - các bài viết về nông sản, tin tức nông sản

Coi nhu cầu thị trường là mệnh lệnh cho sản xuất nông, lâm, thủy sản

Ngày 11/1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần 6 khóa VII đã khai mạc tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus