Nông sản cần giải cứu - các bài viết về Nông sản cần giải cứu, tin tức Nông sản cần giải cứu

Nông sản cần giải cứu đã hết?

Nhiều hệ thống phân phối lớn đã đưa ra nhiều ý kiến cho rằng, sản lượng nông sản mà các tỉnh cần giải cứu thường không chính xác.

Theo dõi Pháp Luật Plus