Nông nghiệp - các bài viết về Nông nghiệp, tin tức Nông nghiệp

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm

Tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn năm 2021-2025 theo Tờ trình của Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus