Nông lâm thủy sản - các bài viết về Nông lâm thủy sản, tin tức Nông lâm thủy sản

Hà Nội: 495 doanh nghiệp được cấp mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND TP Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay, việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử .

Theo dõi Pháp Luật Plus