nông dân - các bài viết về nông dân, tin tức nông dân

Tất cả vì người nông dân và phục vụ người dân tốt nhất

Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, chủ trương của Bộ là đồng hành cùng các địa phương trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1