Nội vụ - các bài viết về Nội vụ, tin tức Nội vụ

Bộ trưởng Nội vụ: Kế hoạch tăng lương năm 2021 có thể cũng chậm lại

Chưa tăng lương công chức năm 2020 mà cả lộ trình tăng lương cũng cần xem xét lại. Kế hoạch tăng lương năm 2021 có thể cũng chậm lại…

Theo dõi Pháp Luật Plus