Pháp Luật Plus - nói thật - các bài viết về nói thật, tin tức nói thật

nói thật - các bài viết về nói thật, tin tức nói thật

Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm công: Pháp luật đấu thầu bỏ ngỏ?

Phần lớn các hồ sơ mời thầu thực tế không quan tâm đến tính hợp pháp pháp của gỗ. Thực tế pháp luật đấu thầu không quy định về vấn đề này…

Theo dõi Pháp Luật Plus